Den učitelů 28. 3. 2024

Město ocenilo nejlepší pedagogy

za úspěšnou přímou pedagogickou činnost a jako veřejné ocenění profesionálních a lidských kvalit udělilo město Otrokovice v letošním roce ocenění celkem deseti pedagogům, k tomu také dvěma pracovníkům volnočasových aktivit. Společenským setkáním uspořádaným na počest pedagogů, tak město každoročně slaví Den učitelů.

pedagog2024

„Práce učitelů je v životě člověka nezastupitelná. Jde o povolání náročné, zodpovědné, mnohdy nevděčné, ale také inspirující, obohacující a krásné. Ráda bych všem pedagogům poděkovala za obětavost a trpělivost s jakou provádí žáky a studenty školními léty. Ukazují mladým lidem cestu, kterou se mohou ubírat, a směřují je do jejich budoucích profesí. Bylo mi ctí ocenit některé z našich kantorů, přestože poděkování a úctu si zaslouží každý,“ zaznělo mimo jiné z úst starostky města Otrokovice Hany Večerkové, které patřila úvodní zdravice slavnostního odpoledne. Další program se odehrával pod moderátorskou taktovkou Dušana Chluda. O předěly mezi předáváním cen v jednotlivých kategoriích se postaraly s tanečním vystoupením děti z DDM Sluníčko a krásné melodie zněly v podání žáků ZUŠ Otrokovice.

Jako první byla ocenění předána pracovníkům volnočasových aktivit dětí a mládeže Veronice Berka (DDM Sluníčko) a Petru Foltýnovi (Junák-český skaut, středisko Josefa Šivela Otrokovice). A právě otrokovický skauting slaví letos 90 let od svého založení. „Petr Foltýn, skautským jménem Medvěd, byl od funkce vedoucího střediska letos zvolen posedmé a již několikrát prokázal skvělé organizační schopnosti při pořádání táborů nebo víkendových akci. Od roku 2019 se intenzivně věnuje i dospívajícím klukům a holkám ve středisku, kteří tvoří nastupující generaci vedoucích. Medvěd je vzorem nejen pro ostatní vedoucí, ale i pro děti, které střediskem prošly a jimž předává hodnoty, o které se Junák opírá. I jeho zásluhou se dobrodružství jménem skauting dostává do podvědomí veřejnosti a je plnohodnotnou náplní života mladých lidi. Ocenění člověka, který již 18 let stojí v čele střediska, by právě v letošním roce bylo velmi symbolické,“ uvedla navrhovatelka ocenění Zuzana Nádeníčková.

V kategorii Ocenění pedagogických pracovníků si cenu odnesli Žaneta Brázdilová (MŠO Otrokovice), Alice Bobalová (ZŠ Trávníky), Šárka Fránková-Chytilová (ZŠ TGM),  Lucie Orsavová (ZŠ Komenského), Stanislav Šindler (ZŠ Mánesova), Světlana Sokolová (ZUŠ), Jana Bárová (DDM Sluníčko), Hana Matějíčková (SPŠ Otrokovice) a Michal Minář (Gymnázium Otrokovice).

Do otrokovického gymnázia putovalo i zvláštní ocenění Rady města Otrokovice, a to Karle Bumbálkové. „Ocenění rady města je mimořádné a jsem velmi rád, že jej udělujeme právě Karle Bumbálkové, která je vynikající pedagožkou a skvělým člověkem. Gymnáziu zasvětila celý svůj pracovní život. Její aktivní a profesionální přístup s notnou dávkou osobní invence a nasazení se projevuje na výsledcích a připravenosti žáků. Jako zástupkyně ředitele významně přispěla i k rozvoji školy. Přestože je Karla Bumbálková matematik tělem i duší, má svůj osobitý humor, dokáže si udělat legraci i sama ze sebe a snad právě tato vlastnost a zodpovědný přístup k výuce z ní činí nejen oblíbenou členku pedagogického sboru,“ podtrhl důvody pro ocenění místostarosta Petr Ťopek.


Skip to content