Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace ​Jana Žižky 1356,​ 765 02  Otrokovice

Provozní doba Po - Pá 6:00 - 16:30 hodin

Speciální pedagog

Mgr. Helena Stráská
tel: 725 097 186 
e-mail:  specped@msotr.cz

Ve výchově a vzdělávání našich dětí se snažíme neustále zkvalitňovat naši práci a aktivity učené dětem i jejich rodičům (zákonným zástupcům). 

Naše mateřské školy mají jedinečnou možnost využít pro svoji práci s dětmi služby speciálního pedagoga. Speciální pedagog je přímo zodpovědný ředitelce školy. Speciálně pedagogickou péči zajišťuje ve spolupráci s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.

Dovolte mi seznámit Vás s náplní práce tohoto pracovníka v našem zařízení a možností jak s ním spolupracovat.

Speciální pedagog a pedagogové mateřské školy:

 • Speciální pedagog spolupracuje s pedagogy a provádí ve třídách preventivní diagnostickou péči. Spolu s pedagogy sleduje zdravý psychomotorický vývoj dětí a snaží se pomoci v situacích, kdy potřebuje dítě, rodiče či pedagogové podporu.

 • Spolupracuje s pedagogy při vyhodnocování školní zralosti dětí nastupujících do školy, metodicky podporuje oblasti, ve kterých mohou mít diagnostikované předškolní děti potíže.

 • Speciální pedagog vede metodicky pedagogy mateřské školy při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, sdílí s nimi, konzultuje výchovné a vzdělávací postupy.

 • Speciální pedagog spolupracuje s pedagogy při vedení dokumentace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, podílí se na tvorbě individuálních plánů a plánů rozvoje dítěte.

 • Pomáhá při vyhledávání pomůcek a speciálních kompenzačních pomůcek, didaktických materiálů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Úkolem speciálního pedagoga je i týmové propojení pedagogů.

 • Návštěvy ve třídách na žádost pedagogů.

 • Koordinuje a metodicky vede asistentky pedagoga.

Speciální pedagog a rodiče:

 • Poskytuje poradenské konzultace rodičům (zákonným zástupcům), kteří ho sami vyhledají (po předchozí telefonické či emailové domluvě termínu schůzky).

 • Pokud pedagogové vyhodnotí, že dítě potřebuje nějakou podporu, pomoc, je speciální pedagog podporou při schůzkách pedagogů s rodiči.

 • Na základě žádosti rodičů provádí diagnostiku školní zralosti dítěte (není oficiálním dokladem k OŠD pro ZŠ, vyjádření vydává PPP nebo SPC).

 • Své poradenství zaměřuje na nejčastější problémy předškolního věku, přirozeného vývoje v rozvíjení schopností a dovedností u předškolních dětí, poruchy pozornosti, potíže s hyperaktivitou, předcházení možných projevů poruch učení, výchova dítěte rodiči v rodině, atd.;

 • Na základě zjištěných skutečností může doporučit rodičům odpovídajícího odborníka, který pomůže rodičům s podporou vývoje jejich dítěte.