Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace ​Jana Žižky 1356,​ 765 02  Otrokovice

Provozní doba Po - Pá 6:00 - 16:30 hodin

Děti s odlišným mateřským jazykem 
a jejich adaptace v prostředí MŠ

Termín děti, žáci s OMJ je jakýmsi mezistupněm poukazujícím na odlišnost mateřského jazyka od vyučovacího.
 Nejčastěji tedy v této souvislosti hovoříme o dětech a žácích nově příchozích ze zahraničí.
 Při vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem je potřeba si neustále uvědomovat, 
že čeština je pro děti druhým, případně dalším jazykem a je potřeba věnovat dostatečnou pozornost jejímu rozvoji. 
Děti, které pochází z odlišného kulturního a jazykového prostředí potřebují vzdělání a podporu stejně, 
jako jiné děti bez ohledu na to, z jakého důvodu se ocitly v České republice.

Adaptace dětí s odlišným mateřským jazykem

Období adaptace je obtížné pro všechny děti, nejen pro ty s odlišným mateřským jazykem. Děti jsou separování od osob jim blízkých, 
musí si zvykat na denní režim mateřské školy, učí se fungovat v kolektivu s jinými dětmi, setkávají se s novou autoritou v podobě učitelky. 
Dítě s OMJ se navíc musí vyrovnat s jazykovou bariérou. Důležité při práci s dětmi s OMJ je pracovat systematicky a plánovat dopředu, proto je nutné předem znát v rámci diagnostiky jazykovou úroveň a jazykové kompetence dítěte s OMJ. Následně si můžeme stanovit hlavní cíle práce a činnosti směřovat k jejich naplnění. Také nemůžeme opomenout téma interkulturní komunikace, ke které dochází mezi lidmi z odlišného kulturního prostředí, s jinou kulturní a historickou zkušeností. Český jazyk, často ani v té nejzákladnější podobě, neovládají ani rodiče těchto dětí. Mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí češtiny jazykovou podporu v rámci běžných činností, při kterých dochází ke kontaktu dětí mezi sebou, a kontaktu s učiteli v přirozeném prostředí mateřské školy. Snažíme se dětem poskytnout podnětné prostředí a v rámci individualizace jim věnovat potřebný čas a prostor pro jejich postupný vývoj v oblasti komunikace v českém jazyce, a nenásilnému začlenění mezi vrstevníky. 
Zprvu je nutné zajistit komunikaci týkající se základních potřeb dítěte. K tomu využíváme alternativní formy komunikace,
 jako jsou komunikační kartičky-piktogramy. V rámci digitální gramotnosti využíváme pro komunikaci tablety. 
Velkým plusem je, když učitelka rozumí několika slovům nebo se pár základních vět naučí v mateřském jazyce dítěte.
 Usnadní to počáteční ostych dítěte a vzbuzuje důvěru. Dítě je více nakloněno spolupráci. S touto metodou jsme v praxi uspěli.
 Učitelka dbá na to, aby mluvila pomalu, srozumitelně a jednoduše, aby mělo dítě čas se na to soustředit.
 Měla by si vždy ověřovat porozumění a také názornost. Pro komunikaci s dětmi s OMJ je dobré neverbálními projevy doprovázet slovním sdělením. V rámci většího propojení s českým jazykem a navázání spolupráce s rodinou, dětem s OMJ vytváříme  komunikační sešity, kde jim v obrázkové i textové podobě předkládáme témata, kterými se právě zabýváme, a korespondují s TVP naší mateřské školy.