Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace ​Jana Žižky 1356,​ 765 02  Otrokovice

Provozní doba Po - Pá 6:00 - 16:30 hodin

Co dítě potřebuje do MŠ

- pohodlné oblečení
- oblečení na převlékání, aby děti mohly obsluhu zvládnout z velké části samy
- zákonní zástupci dbají, aby dítě mělo zdravotně vyhovující obuv
  (ne nazouváky a boty s černou podrážkou), pokud možno ne papuče na šněrování
- do herny mohou mít děti zástěrky, sukýnky, hrací kalhoty
- na zahradu vhodné oblečení (tepláková souprava, v zimě oteplovačky, kombinéza) 
- v podzimním a jarním počasí dají dětem nepromokavé boty
- při teplém počasí dají zákonní zástupci dětem ponožky, 
  kraťasy a pokrývku hlavy proti slunci
- na spaní si děti přinesou pyžamo, nebo noční košili
- každé dítě bude mít ve skříňce uloženo náhradní spodní prádlo,
  tričko, punčocháče, ponožky a tepláky
- hrníček na pitný režim (malý) – ne umělohmotný
- všechny věci dětem řádně označíte

Docházka dítěte do MŠ

Děti se do mateřské školy přijímají zpravidla do 8:00 hodin. 
Vyzvedávání dítětě po obědě v době od 11:45 - 12:15 hodin.
Vyzvedávání dítěte po odpolením spaní 14:15 - 16:20 hodin.
Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy dle
potřeby rodiny.

Oznámení nepřítomnosti dítěte

Telefonické omluvy je nutné provést nejpozději do:

do 6.30 hodin děti zapsané v MŠ K. H. Máchy 266
do 6.45 hodin děti zapsané v MŠ Hlavní 1160 (Pastelková školka)
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ J. Žižky 1356
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ Hlavní 1159
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ J. Jabůrkové 1389
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ Zahradní 1202
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ Zahradní 1139

Každou nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit.
Pokud je nepřítomnost dítěte předem známa, zapíše rodič do omluvného sešitu, který je umístěn v šatně třídy, do které dítě dochází:
Není-li přítomnost dítěte předem známa omluví rodič dítě v den nepřítomnosti osobně nebo telefonicky a nahlásí tyto údaje:
- datum nepřítomnosti
- datum nástupu do MŠ po nepřítomnosti
- důvod nepřítomnosti
- zda je dítě předškolák (plní povinné předškolní vzdělávání)

Zdravé dítě v MŠ:

Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčnímu onemocněními do MŠ nepřijmout. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví (v zájmu ostatních dětí). Projeví-li se onemocnění během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte.
Je zakázáno nosit a dětem podávat léky v MŠ. Učitelky nesmí dětem léky podávat. Výjimečné případy jsou konzultovány s učitelkou.

Odhlašování dětí ze stravného 

Každou nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit. Pokud je nepřítomnost dítěte předem známa, zapíše datum nepřítomnosti rodič do omluvného sešitu, který je umístěn v šatně třídy, do které dítě dochází. Není-li přítomnost dítěte předem známa (v případě nemoci) omluví rodič dítě v den nepřítomnosti osobně, nebo telefonicky dítě nejpozději:

do 6.30 hodin děti zapsané v MŠ v Kvítkovicích (K. H. Máchy 266) 
do 6.45 hodin děti zapsané v MŠ Hlavní 1160 (Pastelková školka)
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ J. Žižky 1356
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ Hlavní 1159
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ J. Jabůrkové 1389 
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ Zahradní 1202 
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ Zahradní 1139

Oznámení změn:

Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte...

Spolupráce s rodiči: