Raná péče


Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.


Raná péče je poskytována dětem od narození do 7 let jejich věku. 
Kdykoli v tomto období tedy mohou rodiče EDUCO kontaktovat a případně navázat s EDUCO spolupráci. 
Služba rané péče je poskytována terénní formou, tzn. že poradce dojíždí do rodin a navštěvuje rodiče s dítětem přímo v jejich domácím prostředí. Jsme zde pro rodiče, 
pokud u svého dítěte řeší zdravotní postižení, obtíže ve vývoji, mentální, tělesné nebo kombinované postižení, PAS (poruchu autistického spektra), komplikace způsobené předčasným porodem (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující).

 Poskytujeme odbornou podporu rodinám ze Zlínského kraje.  


Zde video, které vystihuje podstatu podpory pro rodiny. https://www.youtube.com/watch?v=-G3kj2DovlI&ab_channel=educozlin

 Více informací: www.ranapecezlin.cz