Docházka dítěte do MŠ

Děti se do mateřské školy přijímají zpravidla do 8:00 hodin. 
Vyzvedávání dítětě po obědě v době od 11:45 – 12:15 hodin.
Vyzvedávání dítěte po odpolením spaní 14:15 – 16:20 hodin.
Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy dle
potřeby rodiny.

Oznámení nepřítomnosti dítěte

Telefonické omluvy je nutné provést nejpozději do:

do 6.30 hodin děti zapsané v MŠ K. H. Máchy 266
do 6.45 hodin děti zapsané v MŠ Hlavní 1160 (Pastelková školka)
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ J. Žižky 1356
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ Hlavní 1159
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ J. Jabůrkové 1389
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ Zahradní 1202
do 7.00 hodin děti zapsané v MŠ Zahradní 1139

Každou nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit.
Pokud je nepřítomnost dítěte předem známa, zapíše rodič do omluvného sešitu, který je umístěn v šatně třídy, do které dítě dochází:
Není-li přítomnost dítěte předem známa omluví rodič dítě v den nepřítomnosti osobně nebo telefonicky a nahlásí tyto údaje:
– datum nepřítomnosti
– datum nástupu do MŠ po nepřítomnosti
– důvod nepřítomnosti
– zda je dítě předškolák (plní povinné předškolní vzdělávání


Skip to content