Projekt Erasmus v MŠ Pastelka, Hlavní 1160

Dne 21. 5. 2024 v MŠ Pastelka nás navštívili pedagogové a zástupci škol ze zemí Portugalska, Irska, Rumunska a Chorvatska. Přijeli se podívat na prostředí, ve kterém se vzdělávají nejmenší děti. Na tuto návštěvu jsme se pilně připravovali. Na úvod vybrané děti v kostýmu s chutí přivítaly hosty básničkou a následně předvedly inspirativní hudební vystoupení s rytmizací, písní a tanečkem. Chválíme naše šikovné děti za zpěv, odvahu a chuť vystupovat asi před 50-tkou zahraničních hostů. Na závěr naši nejmenší předali hostům vyrobenou kytičku. Jako odměnu si všichni účinkující odnesli velký potlesk a zmrzlinu s malou sladkostí. Doufáme, že jsme zahraničním učitelům předali milou inspiraci a těšíme se na další návštěvu.

Město Otrokovice prostřednictvím projektu The WELL, podporuje vzdělávací program Evropské unie.

Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností.

V odborné přípravě školících aktivit bude možná kulturní spolupráce. Smysl vstřícného a inkluzivního školního prostředí, kde jsou uznávány všechny potřeby a talenty dětí i pedagogů.

Projekt Evropské komise – Erasmus podporuje mezinárodní spolupráci v profesním rozvoji školství.


Skip to content