Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace ​Jana Žižky 1356,​ 765 02  Otrokovice

Provozní doba Po - Pá 6:00 - 16:30 hodin

Informace o zpracování osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů MŠO 
Správce: Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace, Jana Žižky 1356, 765 02 Otrokovice 
Pověřenec: Jarmila Nádeníčková
telefonní číslo: 607 004 464 
e-mail: mso.poverenec@seznam.cz 
datová schránka: xijkwps 
Plní úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR), poskytuje informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení v oblasti ochrany údajů, monitoruje soulad s tímto nařízením, dalšími předpisy v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, spolupracuje s dozorovým úřadem a působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, zajišťuje ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a oznamuje případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektům údajů, vede dokumentaci o všech případech porušení zabezpečení osobních údajů, vede celkovou evidenci záznamů o činnostech zpracování a provádí její aktualizaci,  vede evidenci souhlasů se zpracováním osobních údajů, řídí proces uplatňování práv subjektů údajů, informuje, radí a vydává doporučení v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, řídí kontrolní činnost zaměřenou na zpracování a ochranu osobních údajů.