Projekt: Obědy do škol ve Zlínském kraji VI.

Vážení zákonní zástupci, Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace, má možnost zapojení se do projektu „Obědy do škol ve Zlínském kraji VI.“. Projekt spočívá ve financování platby za stravné Vašeho dítěte při pobytu v MŠ.

Projekt je určen pro rodiny, které:

1)      pobírají příspěvek na živobytí,

nebo

2)      pobírají doplatek na bydlení.

Pokud se Vás některá z výše uvedených možností týká a máte zájem se do projektu zapojit, vyplňte Čestné prohlášení a doložte potvrzení alespoň z jedné možnosti.

Termín pro podání Čestného prohlášení je do úterý 27. 6. 2023. Tyto dokumenty předejte vedoucí učitelce mateřské školy, kterou Vaše dítě navštěvuje.


Skip to content