Ocenění MŠO

Otrokovické organizace získaly ocenění za propojování světa seniorů a dětí

„Mezigeneračně spolupracujeme“ tímto oceněním se od dnešního dne mohou pyšnit Mateřská škola Otrokovice a SENIOR Otrokovice. Ocenění uděluje nezisková společnost „Mezi námi“ institucím, které aktivně podporují mezigenerační dialog.

Otrokovická zařízení jsou zapojena do programu POVÍDEJ, kdy dochází děti z mateřské školy Zahradní do SENIORu. Setkání probíhají převážně jednou za 3 až 4 týdny, většinou 45-60 minut nebo dle dohody. Náplní těchto setkání jsou aktivity výtvarné, hudební, pohybové, může jít ale i o čtení, vyprávění či  oslavy různých svátků. Obsah je plánován s přihlédnutím ke schopnostem a dovednostem dětí i seniorů a je přizpůsoben aktuálním potřebám a možnostem. Program je nastaven tak, aby navazoval na činnosti v SENIORu a odpovídal vzdělávacímu plánu mateřské školy.

​Obě skupiny od sebe dělí až tři generace. „V domovech pro seniory jsou lidé, kteří mají ostatním stále co nabídnout a říci, ale také si zaslouží, aby bylo nabídnuto něco jim. V mateřské škole jsou děti, které umí rozdávat úsměvy, energii, bezprostřednost, radost ze života. A je na nás, aby se mohly tyto dva zdánlivě vzdálené světy propojovat,“ vysvětluje  Kateřina Jirglová, ředitelka společnosti Mezi námi. Mateřská škola Otrokovice a SENIOR Otrokovice jsou do projektu zapojeni dlouhodobě, a právě to je jedním z předpokladů pro získání prestižního a výjimečného ocenění. „Velmi si vážíme práce a vynaložené energie v mezigenerační oblasti. Udělené ocenění ukazuje, že obě zařízení umožňují podílet se na netradičních aktivitách, které jejich účastníky obohacují a inspirují a současně je důkazem, že právě zde to mezigeneračně žije,“ dodala Kateřina Jirglová.

O společná setkání se starají pracovnice SENIORu i učitelky z mateřské školy, které také dostaly certifikát. „Naplňuje mě, když vidím, jak naši klienti pookřejí, mají radost ze setkání a těší se na ně. Pro děti mají připraveno vždy něco navíc a jen těžko odolávají pokušení tajně dětem podstrčit nějakou dobrotu. Stejnou radost mají i děti, když si s nimi senioři hrají a vtipkují,“ popsala Romana Rochovanská, aktivizační pracovnice SENIORu Otrokovice. Podobně situaci vnímá i ředitelka Mateřské školy Otrokovice Ivana Šímová. „Snažíme se, aby mateřská škola nabídla dětem kromě tradiční výchovy a vzdělání také pestrost. Většina dění se odehrává přímo v jednotlivých zařízeních, ale právě aktivity zaměřené na činnosti mimo školku, dávají celému systému jedinečnost a něco navíc. Mezigenerační setkávání vidím jako velmi přínosné pro všechny zúčastněné, zejména když vidím radost, kterou přináší. Uděleného ocenění si velmi vážíme.“.

Mateřská škola Otrokovice i SENIOR Otrokovice jsou zřizovány městem, které se stará, aby měly vše potřebné k bezproblémovému provozu a mohly se věnovat i aktivitám navíc. „Udělené ocenění je mimo jiné i známkou kvalitní péče o děti a seniory. Velmi mě těší, že naše organizace se aktivně zapojují do činností nad rámec svých povinností a vytvářejí tak inspirující prostředí, ve kterém se všichni cítí dobře. Dětem nabízí zážitky a zkušenosti, které je budou provázet celým životem, naopak seniorům zpříjemňují podzim života,“ uzavřela starostka města Otrokovice Hana Večerková.  

18. 9. 2023


Skip to content