Prázdninový provoz MŠO

Z důvodu nutných oprav budov MŠO a školních zahrad, budou v měsících červenci a srpnu 2023 prázdninový
provoz zajišťovat odloučená pracoviště MŠ J. Jabůrkové 1389, MŠ Zahradní 1202 a MŠ Zahradní 1139.

Provoz je stanoven takto:
MŠ J. Jabůrkové 1389 – zde budou umístěny kromě uvedené MŠ děti z MŠ Hlavní 1159
MŠ Zahradní 1202 – zde budou umístěny kromě uvedené MŠ děti z MŠ Hlavní 1160 (Pastelka)
MŠ Zahradní 1139 – zde budou umístěny kromě uvedené MŠ děti z MŠ J. Žižky 1356 a MŠ K. H. Máchy 266


Skip to content