Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace ​Jana Žižky 1356,​ 765 02  Otrokovice

Provozní doba Po - Pá 6:00 - 16:30 hodin

Mateřská škola Otrokovice,
 příspěvková organizace,
Jana Žižky 1356

Ředitelka: 
Bc. Ivana Šímová

tel.: 577 922 326
mob.: 773 970 216
e-mail: mso@msotr.cz

Vážení rodiče, milí hosté…Vítám Vás na webových stránkách Mateřské školy Otrokovice, příspěvkové organizace – MŠO.
Jmenuji se Ivana Šímová a od září roku 2022 jsem ředitelkou školy.
V rámci výchovně vzdělávacího procesu usiluji o modernizaci ve vzdělávání a maximální využití moderních technologií.
Ve školním roce 2022/2023 byla MŠO zapojena do projektů: Digitální gramotnost, Obědy do škol ve Zlínském kraji V., Šablony III., od ledna 2023 Šablony OP JAK a také Erasmus +. I v letošním školním roce se děti z MŠO mohly díky finanční podpoře zřizovatele – města Otrokovice opakovaně zapojit do projektu pohybové přípravky: Sporťák, pohyb je zábava.
MŠO v průběhu školního roku navázala spolupráci s Charitou Otrokovice, která nabízí služby sociálně znevýhodněným rodinám, 
dále s organizací META, která nabízí pomoc při vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, také pokračujeme ve spolupráci s Ranou péčí, školskými poradenskými zařízeními, základními školami, Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, Seniorem Otrokovice v rámci mezigeneračního setkávání, ale také se středními a vysokými školami v rámci pedagogických praxí budoucích učitelů.
Podařilo se nám zpracovat a implementovat Adaptační program, který má pomoci dětem postupně se adaptovat na prostředí mateřské školy. 
Děti z MŠO reprezentují v kulturní oblasti, svým hudebním vystoupením zpestřily předvánoční akce města Otrokovice – Rozsvícení vánočního stromečku a také Vítání občánků. Dále nás oslovila regionální televize TVS a natočili s dětmi reportáž z vánoční besídky. 
Úspěšně jsme se zapojili do masopustní veselice-Fašank, kde děti v kostýmech zpívaly a tančily.
I v letošním roce jsme se zapojili do řady výtvarných soutěží, ve kterých byly naše děti úspěšné. Ani pedagogové nezůstali pozadu a v rámci sdílení zkušeností mezi jednotlivými středisky MŠO získali řadu cenných inspirací a námětů. Všechny mateřské školy uspořádaly během školního roku řadu různorodých akcí pro děti a jejich rodiče, nejen se zábavnými prvky, např. lampiónové průvody, drakiády, pasování předškoláků pro širokou veřejnost atd. Děti pravidelně navštěvují solnou jeskyni, místní knihovnu, pomohli jsme v Alzheimer centrum Zlín- kde jsme oživili prostory jarní velikonoční výtvarnou výstavou. Nadále budeme děti přibližovat k přírodě snahou o zlepšení životního prostředí.
Jsme velmi rádi, že se nám podařilo zřídit novou třídu pro děti s narušenou komunikační schopností pro lokalitu Otrokovice- Baťov,
kterou budou moci děti navštěvovat od září 2023. 
V průběhu roku byla provedena řada oprav na školních budovách i zahradách.

V letošním školním roc