Oznámení zákonným zástupcům – Stávka v MŠO

Cíl stávky:

 Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy.

 Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024.

 Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.

 Zabránit snižování finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.

 Zabránit hrazení dávky nemoci z prostředků na platy.

  Zabránit dalším změnám, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (např. avízované snížení ONIV, které mimo jiné slouží k pořizování didaktických pomůcek nebo dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků).

Stávka, do které vstupujeme, je za zachování současných podmínek ve vzdělávání, za budoucnost a kvalitu vzdělávání Vašich, ale i našich svěřených dětí.

Byla bych velmi ráda za Vaši podporu a pochopení pro všechny pracovníky MŠO, kteří se nebojí veřejně vyjádřit svůj názor a zasadit se o kvalitní vzdělávání, podmínky a prostředí pro všechny děti.

                                                                                                                                                                                                                                       

          Bc. Ivana Šímová, v. r.

  ředitelka Mateřské školy Otrokovice

       příspěvkové organizace


Skip to content