Dne 5. 6. 2023 proběhne zápis dětí z Ukrajiny pro školní rok 2023-2024

Od 12:00 do 16:30 hodin v ředitelně Mateřské školy Otrokovice, příspěvkové organizace, Jana Žižky 1356, 765 02 Otrokovice

Dokumenty k zápisu:
vyplněnou Žádost o přijetí do MŠO s potvrzením lékaře o řádném
očkování dítěte (potvrzení o očkování se netýká dětí, které od září
2023 plní povinné předškolní vzdělávání – tzn. děti, které do 31. 8. dovrší věku 5 let)
Doklad o přidělení víza dítěte.
Přijímání dětí proběhne dle stanovených kritérií, se kterými budete
seznámeni při dnech otevřených dveří a na webových stránkách MŠO-YKPAÏHA.


Skip to content