Zápis do logopedické třídy pro školní rok 2024/2025

Pokud máte zájem o umístění dítěte do třídy zřízené pro děti s narušenou komunikační schopností, je nezbytné se již nyní objednat na vyšetření.

Kontakt: Eva Halamíčková, tel.: 576 809 854, 774 424 954

e-mail: spcinfo@val-mez.cz

PO – PÁ od 8:00 do 12:00 hodin

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Logopedická třída (MŠ Hlavní 1159, MŠ Zahradní 1202) je určena dětem, které mají oslabení alespoň v jedné z následujících oblastí :

· oslabená hybnost jazyka, špatná dechová technika

· špatná výslovnost více než 7 hlásek

· obtížná komunikace před kolektivem

· netvoří gramaticky správně jednoduché věty

· v mateřské škole mluví pouze s rodiči a kamarády, s pracovníky nikoliv

· porucha plynulosti řeči (koktavost, zrychlené tempo řeči)

· oslabené sluchové vnímání

· obtížné porozumění mluvenému slovu


Skip to content